<< poprzednie
art. 42    § 1. Przy przeprow...
art. 43    Przy przeprowadzan...
art. 44    § 1. W celu znalez...
DZIAŁ VI Środki przymusu ...
art. 45    § 1. Policja ma pr...
art. 46    § 1. Zatrzymanego ...
art. 47    § 1. Zatrzymanemu ...
Rozdział 9 Zabezpieczenie ...
art. 48    § 1. Policja i inn...
Rozdział 10 Kary porządkow...
art. 49    § 1. Na świadka, b...
art. 50    § 1. W razie niest...
art. 51    § 1. Środki przymu...
art. 52    Wykonując zarządze...
art. 53    Jeżeli miejsce pob...
DZIAŁ VII Czynności wyjaśn...
art. 54    § 1. W celu ustale...
art. 55    § 1. Czynności wyj...
art. 56    § 1. Czynności wyj...
art. 56a    Jeżeli nie zachodz...
DZIAŁ VIII Postępowanie zw...
art. 57    § 1. Podstawę do w...
art. 58    § 1. Oskarżyciel p...
art. 59    § 1. Jeżeli wniose...
art. 60    § 1. Prezes sądu, ...
art. 61    § 1. Można odmówić...
art. 62    § 1. Okoliczności ...
art. 63    § 1. Uwzględniając...
art. 64    § 1. Przy rozpozna...
Rozdział 12 Przygotowanie ...
art. 65    § 1. Prezes sądu, ...
art. 66    § 1. Osoby wymieni...
art. 67    § 1. Zawiadamiając...
art. 68    § 1. Jeżeli obwini...
art. 69    Przy przygotowaniu...
Rozdział 13 Rozprawa
art. 70    § 1. Rozprawa odby...
art. 71    § 1. Rozprawę rozp...
art. 72    § 1. Przewód sądow...
art. 73    Do chwili zakończe...
art. 74    § 1. Jeżeli obwini...
art. 75    § 1. Przepis art. ...
art. 76    § 1. Sąd może odcz...
art. 77    Obwinionemu, świad...
art. 78    Jeżeli po rozpoczę...
art. 79    § 1. Sąd może zarz...
art. 80    Rozprawę przerwaną...
art. 81    Przy przeprowadzan...
art. 82    § 1. Po wysłuchani...
art. 83    W razie niedoręcze...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl