Rozdział 1 Wykonywanie zaw...
art. 1    1. Wykonywanie zaw...
art. 1a    1. Obywate...
art. 2    1. Okręgowa rada l...
art. 2a    1. Okręgowa rada l...
art. 2b    1. Okręgowa rada l...
art. 2c    Okręgowa rada leka...
art. 2d    1. W celu uzyskani...
art. 2e    1. Przyznanie praw...
art. 2f    Minister właściwy ...
art. 2g    1. Lekarzowi weter...
art. 2h    1. Lekarz weteryna...
art. 2i    Lekarz weterynarii...
art. 2j    1. Lekarz weteryna...
art. 2k    Krajowa Rada Lekar...
art. 2l    1. Okręgowa rada l...
art. 3    1. Lekarzowi weter...
art. 4    Lekarz weterynarii...
art. 5    1. Lekarze weteryn...
art. 6    1. Lekarz weteryna...
art. 6a    Okręgowa rada leka...
art. 7    1. Do uchwał organ...
Rozdział 2 Zadania i zasad...
art. 8    1. Tworzy się samo...
art. 9    1. Siedzibą Krajow...
art. 10    1. Zadaniem samorz...
art. 11    Uprawnienia samorz...
art. 12    1. Kadencja organó...
art. 13    Mandat członka org...
art. 14    Uchwały organów sa...
art. 15    1. Minister Rolnic...
art. 16    Krajowa Izba Lekar...
Rozdział 3 Prawa i obowiąz...
art. 17    1. Lekarz weteryna...
art. 18    1. Okręgowa rada l...
art. 19    Członkowie samorzą...
art. 20    Członkowie samorzą...
art. 21    1. Na wniosek okrę...
art. 22    1. Pracodawca nie ...
Rozdział 4 Okręgowe izby l...
art. 23    Okręgową izbę leka...
art. 24    Organami okręgowej...
art. 25    Najwyższą władzą o...
art. 26    1. Okręgowy zjazd ...
art. 26a    1. Nadzwyczajny ok...
art. 27    Okręgowy zjazd lek...
art. 28    1. Okręgowa rada l...
art. 29    Okręgowa rada leka...
art. 30    Przewodniczącemu o...
art. 31    Okręgowa komisja r...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl