Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    Działające w dniu ...
Art. 4    Zakłady kształceni...
Art. 5    (skreślony).
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl