Dział I Sądy powszechne ...
art. 1    § 1. Sądami powsze...
art. 2    § 1. Zadania z zak...
art. 3    § 1. Sędziowie two...
art. 4    § 1. W sprawowaniu...
art. 5    § 1. Językiem urzę...
art. 6    Osoby pozostające ...
art. 7    Nadzór nad działal...
art. 8    Działalność admini...
art. 9    Nadzór administrac...
art. 9a    § 1. Wewnętrzny na...
art. 9b    Czynności z zakres...
Rozdział 2 Organizacja sąd...
art. 10    § 1. Sąd rejonowy ...
art. 11    § 1. Sądy dzielą s...
art. 12    § 1. Sąd rejonowy ...
art. 13    (uchylony).
art. 14    (uchylony).
art. 15    (uchylony).
art. 16    § 1. Sąd okręgowy ...
art. 17    (uchylony).
art. 18    § 1. Sąd apelacyjn...
art. 18a    W sądach mogą być ...
art. 18b    Poza siedzibą sądu...
art. 19    § 1. Minister Spra...
art. 20    Minister Sprawiedl...
Rozdział 3 Organy sądów
art. 21    § 1. Organami sądó...
art. 22    § 1. Prezes sądu: ...
art. 22a    § 1. Prezes sądu a...
art. 22b    § 1. Prezesa sądu ...
art. 23    § 1. Prezesa sądu ...
art. 23    § 1. Prezesa sądu ...
art. 24    § 1. Prezesa sądu...
art. 24    § 1. Prezesa sądu ...
art. 25    § 1. Prezesa sądu ...
art. 25a    1. Do pełnienia fu...
art. 26    § 1. Prezes i wice...
art. 26    § 1. Prezes sądu a...
art. 27    § 1. Prezes i wice...
art. 28    § 1. Kolegium sądu...
art. 29    § 1. Kolegium sądu...
art. 30    § 1. Kolegium sądu...
art. 31    § 1. Kolegium sądu...
art. 31a    § 1. Dyrektor sądu...
art. 32    § 1. Dyrektora są...
art. 32a    § 1. Na stanowisk...
art. 32b    § 1. Minister Spra...
art. 32c    § 1. Dyrektorowi s...
art. 32d    § 1. Ze stanowiski...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl