Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 1...
Art. 4    Do dnia 31 sierpni...
Art. 5    1. Z dniem 1 wrześ...
Art. 6    Do dnia 31 sierpni...
Art. 7    1. Od dnia 1 wrześ...
Art. 8    1. W latach szkoln...
Art. 9    W latach szkolnych...
Art. 10    1. W latach szkoln...
Art. 11    1. Kwota roczna, o...
Art. 12    1. Uchwały rad gmi...
Art. 13    1. Otwarty konkurs...
Art. 14    1. Do dnia 31 sier...
Art. 15    Do dnia 31 sierpni...
Art. 16    1. Ustala się nast...
Art. 17    Programy rządowe p...
Art. 18    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl