art. 1    Ustawa określa obs...
art. 2    1.Ustawę stosuje s...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 4    Ustawę stosuje się...
art. 5    Ustawy nie stosuje...
Rozdział 2 Zasada równego ...
art. 6    Zakazuje się nieró...
art. 7    Zakazuje się nieró...
art. 8    1.Zakazuje się nie...
art. 9    Zakazuje się zachę...
art. 10    W zakresie określo...
art. 11    Nie stanowi narusz...
art. 12    1.W przypadku naru...
art. 13    1.Każdy, wobec kog...
art. 14    1.Do postępowań o ...
art. 15    Termin przedawnien...
art. 16    Dochodzenie roszcz...
art. 17    1.Skorzystanie z u...
Rozdział 3 Organy właściwe...
art. 18    Wykonywanie zadań ...
art. 19    Rzecznik Praw Obyw...
art. 20    1.Pełnomocnika Rzą...
art. 21    1.Do zadań Pełnomo...
art. 22    Pełnomocnik opraco...
art. 23    Pełnomocnik opraco...
Rozdział 4 Zmiany w przepi...
art. 24    W ustawie z dnia 1...
art. 25    W ustawie z dnia 2...
art. 26    W ustawie z dnia 1...
art. 27    W ustawie z dnia 2...
art. 28    W ustawie z dnia 1...
art. 29    W ustawie z dnia 2...
art. 30    W ustawie z dnia 2...
art. 31    Pełnomocnik Rządu ...
art. 32    Pierwsze sprawozda...
art. 33    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl