Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje: ...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1.Minister właściw...
Rozdział 2 Zatwierdzanie s...
art. 4    1.Wnioski w sprawa...
art. 5    1.Przy rozpatrywan...
art. 6    1.Zastosowania mał...
art. 7    1.Zezwolenie na wp...
art. 8    1.W przypadku pier...
art. 9    1.Przy rozpatrywan...
art. 10    1.Ocenę lub uwagi ...
art. 11    1.Podmiot upoważni...
art. 12    1.Minister właściw...
art. 13    1.Przy ministrze w...
art. 14    1.Posiadacz zezwol...
art. 15    1.Czynności w zakr...
art. 16    Minister właściwy ...
art. 17    1.Na terytorium Rz...
art. 18    1.Podmiot upoważni...
art. 19    1.Główny Inspektor...
art. 20    1.Główny Inspektor...
Rozdział 3 Wprowadzanie śr...
art. 21    Opakowania jednost...
art. 22    Informacje, o któr...
art. 23    Środek ochrony roś...
art. 24    Środek ochrony roś...
art. 25    1.Działalność gosp...
art. 26    1.Wpisu do rejestr...
art. 27    1.Organem prowadzą...
art. 28    Środki ochrony roś...
art. 29    Wprowadzanie do ob...
art. 30    1.Podmiot, który z...
art. 31    Zabrania się: 1)z...
art. 32    W przypadku podejr...
art. 33    1.W przypadku stwi...
art. 34    1.W przypadku stwi...
Rozdział 4 Stosowanie środ...
art. 35    1.Środki ochrony r...
art. 36    1.Zabrania się sto...
art. 37    1.Posiadacz gruntó...
art. 38    1.Środki ochrony r...
art. 39    1.Wykonanie zabieg...
art. 40    1.Minister właściw...
art. 41    Zabieg z zastosowa...
art. 42    Usługi doradcze do...
art. 43    Materiał siewny za...
art. 44    1.W przypadku stwi...
art. 45    1.W przypadku stwi...
art. 46    1.Jeżeli wojewódzk...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl