art. 1    Ustawa określa szc...
art. 2    Przepisy ustawy st...
art. 3    Przepisów ustawy n...
art. 4    Użyte w ustawie ok...
art. 5    Jeżeli strony tran...
art. 6    1.W przypadku gdy ...
art. 7    1.W transakcjach h...
art. 8    1.W transakcjach h...
art. 9    1.Jeżeli strony tr...
art. 10    1.Wierzycielowi, o...
art. 11    Jeżeli strony tran...
art. 12    Krajowa lub region...
art. 13    Postanowienia umow...
art. 14    W ustawie z dnia 1...
art. 15    1.Do transakcji ha...
art. 16    Traci moc ustawa z...
art. 17    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl