Preambuła
Art. 1 Charakter EUWT
Art. 2 Prawo właściwe
Art. 3 Skład EUWT
Art. 3a Przystąpienie czło...
Art. 4 Utworzenie EUWT
Art. 4a Udział członków z KTZ
Art. 5 Uzyskanie osobowoś...
Art. 6 Kontrola zarządzan...
Art. 7 Zadania
Art. 8 Konwencja
Art. 9 Statut
Art. 10 Struktura EUWT
Art. 11 Budżet
Art. 12 Likwidacja, upadło...
Art. 13 Interes publiczny
Art. 14 Rozwiązanie
Art. 15 Jurysdykcja
Art. 16 Przepisy przejściowe
Art. 17 Sprawozdanie
Art. 17a Wykonywanie przeka...
Art. 18 Wejście w życie
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl