Dział I Przepisy ogólne ...
art. 1    Ustawa określa śro...
art. 2    Przepisów ustawy n...
Rozdział 2 Objaśnienia o...
art. 3    1. ilekroć w ustaw...
Rozdział 3 Katalog odpad...
art. 4    1. Odpady klasyfik...
art. 5    Zakazuje się zmian...
art. 6    Odpadami niebezpie...
art. 7    1. Posiadacz odpad...
art. 8    1. Posiadacz odpad...
art. 9    1. Marszałek wojew...
Rozdział 4 Uznanie przed...
art. 10    Przedmiot lub subs...
art. 11    1. Wytwórca przedm...
art. 12    1. Marszałek wojew...
art. 13    1. Zakazuje się łą...
Rozdział 5 Utrata status...
art. 14    1. Określone rodza...
art. 15    Zakazuje się łączn...
Dział II Zasady ogólne gos...
art. 16    Gospodarkę odpadam...
Rozdział 2 Hierarchia spos...
art. 17    Wprowadza się nast...
art. 18    1. Każdy, kto pode...
art. 19    1. Organy administ...
Rozdział 3 Zasada bliskośc...
art. 20    1. Odpady, z uwzgl...
Rozdział 4 Postępowanie z ...
art. 21    1. Zakazuje się mi...
Rozdział 5 Koszty gospodar...
art. 22    Koszty gospodarowa...
Rozdział 6 Zbieranie i tra...
art. 23    1. Odpady są zbier...
art. 24    1. Transport odpad...
Rozdział 7 Magazynowanie o...
art. 25    1. Magazynowanie o...
Rozdział 8 Usuwanie odpa...
art. 26    1. Posiadacz odpad...
Rozdział 9 Przekazywanie...
art. 27    1. Wytwórca odpadó...
art. 28    1. W przypadku kor...
Rozdział 10 Przetwarzanie ...
art. 29    1. Odpady są przet...
art. 30    1. Zakazuje się pr...
art. 31    1. Jeżeli spalanie...
Rozdział 11 Wstrzymywanie ...
art. 32    1. Wojewódzki insp...
Rozdział 12 Postępowanie z...
art. 33    1. Posiadacz odpad...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl