art. 1    1.Na wniosek osoby...
art. 2    1.Z wnioskiem o um...
art. 3    Przychody z tytułu...
art. 4    W przypadku umorze...
art. 5    1.Do osób, o który...
art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl