Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1.Usługę pocztową ...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
art. 4    Do świadczenia usł...
art. 5    Zadania z zakresu ...
Rozdział 2 Uprawnienie do ...
art. 6    1.Działalność pocz...
art. 7    Działalność poczto...
art. 8    Organem właściwym ...
art. 9    1.Wpisu do rejestr...
art. 10    1.Operator pocztow...
art. 11    Prezes UKE wykreśl...
art. 12    Minister właściwy ...
art. 13    1.Prezes UKE prowa...
Rozdział 3 Świadczenie usł...
art. 14    Świadczenie usług ...
art. 15    1.Zawarcie umowy o...
art. 16    1.Operator pocztow...
art. 17    Potwierdzenie nada...
art. 18    1.Nadawca może prz...
art. 19    1.Operator pocztow...
art. 20    1.Operator pocztow...
art. 21    1.Operator pocztow...
art. 22    1.Operator pocztow...
art. 23    1.Operator pocztow...
art. 24    1.Operatorowi wyzn...
art. 25    1.W przypadku zmia...
art. 26    1.Przesyłka dla oc...
art. 27    1.Operator pocztow...
art. 28    1.Udzielenie dotac...
art. 29    1.Przyjętą do prze...
art. 30    Jeżeli operator po...
art. 31    1.Operatorowi pocz...
art. 32    1.Przesyłkę poczto...
art. 33    1.Przesyłka poczto...
art. 34    Kwotę pieniężną ok...
art. 35    1.Operator pocztow...
art. 36    1.W przypadku uzas...
art. 37    1.Przesyłkę poczto...
art. 38    1.Operator pocztow...
art. 39    1.Przesyłka poczto...
art. 40    1.Właściciel lub w...
art. 41    1.Tajemnica poczto...
art. 42    Informacje lub dan...
art. 43    1.Operator pocztow...
art. 44    1.Przedsiębiorca m...
Rozdział 4 Świadczenie usł...
art. 45    1.Do usług powszec...
art. 46    1.Do świadczenia u...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl