Tytuł I Przepisy ogólne
art. 1    1.Ustawa reguluje ...
art. 2    Przepisów ustawy n...
art. 3    1.W rozumieniu ust...
art. 4    Do postępowań w sp...
Tytuł II Rejestracja odmia...
art. 5    1.Dla odmian gatun...
art. 6    1.Odmianę wpisuje ...
art. 7    1.Odmianę uznaje s...
art. 8    1.Za odmianę o zad...
art. 9    Odmianę wpisuje si...
art. 10    Wniosek o wpis odm...
art. 11    Minister właściwy ...
art. 12    Wniosek o wpis odm...
art. 13    1.Wniosek o wpis o...
art. 14    1.Przed wpisaniem ...
art. 15    1.Zachowujący odmi...
art. 16    1.Dyrektor Central...
art. 17    Jeżeli do wniosku ...
art. 18    Krajowy rejestr je...
art. 19    1.Odmiana wpisana ...
art. 20    1.Wpisu do krajowe...
art. 21    1.Po wpisaniu odmi...
art. 22    1.Odmiana niechron...
art. 23    1.Zachowujący odmi...
art. 24    1.Za złożenie wnio...
art. 25    1.Dyrektor Central...
art. 26    1.Po wpisie do kra...
art. 27    1.Centralny Ośrode...
Dział II Rejestracja odmia...
art. 28    1.Odmianę regional...
art. 29    1.Minister właściw...
art. 30    1.Odmianę regional...
art. 31    1.Przy badaniu OWT...
art. 32    1.Decyzję w sprawi...
Tytuł III Wytwarzanie i oc...
art. 33    1.Wytwarzanie mate...
art. 34    1.Ocena materiału ...
Dział II Materiał siewny r...
art. 35    1.Materiał siewny ...
art. 36    1.Oceny polowej ma...
art. 37    Przy wytwarzaniu m...
art. 38    1.Plantacje nasien...
art. 39    Partie materiału s...
art. 40    Minister właściwy ...
art. 41    1.Minister właściw...
art. 42    1.Oceny materiału ...
art. 43    1.Oceny polowej ma...
art. 44    1.Oceny laboratory...
art. 45    1.Oceny weryfikacy...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl