DZIAŁ I Przepisy ogólne
art. 1    1.Ustawa określa z...
art. 2    1.Przepisy ustawy,...
art. 3    Ustawy nie stosuje...
art. 4    1.Przepisów działu...
art. 5    1.Kopalinami nie s...
art. 6    1.W rozumieniu ust...
art. 7    1.Podejmowanie i w...
art. 8    1.Decyzje wydawane...
art. 9    1.Jeżeli ustawa uz...
DZIAŁ II Własność górnicza...
art. 10    1.Złoża węglowodor...
art. 11    W sprawach nieureg...
art. 12    1.W granicach okre...
art. 13    1.Ustanowienie uży...
art. 14    1.Z wyjątkiem sytu...
art. 15    1.Ten, kto rozpozn...
art. 16    1.W granicach okre...
art. 17    W sprawach nieureg...
art. 18    1.Jeżeli cudza nie...
art. 19    1.Przedsiębiorca, ...
art. 20    Korzystanie z wód ...
DZIAŁ III Koncesje Rozdzi...
art. 21    1.Działalność w za...
art. 22    1.Koncesji na: 1)...
art. 23    1.Udzielenie konce...
art. 24    1.We wniosku o udz...
art. 25    1.We wniosku o udz...
art. 26    1.We wniosku o udz...
art. 27    1.We wniosku o udz...
art. 28    1.Koncesji na podz...
art. 29    1.Jeżeli zamierzon...
art. 30    1.Koncesja określa...
art. 31    1.Koncesja na posz...
art. 32    1.Koncesja na wydo...
art. 33    Jeżeli koncesja je...
art. 34    1.Do zmiany konces...
art. 35    1.Obszar górniczy ...
art. 36    1.Jeżeli nie sprze...
art. 37    1.Jeżeli przedsięb...
art. 38    1.Koncesja wygasa:...
art. 39    1.Cofnięcie konces...
art. 40    Kopie decyzji wyda...
art. 41    1.Jeżeli ustawa ni...
art. 42    1.W sprawach uregu...
Rozdział 2 Koncesje na pos...
art. 43    1.Udzielenie konce...
art. 44    1.Warunki przetarg...
art. 45    1.Organ koncesyjny...
art. 46    1.Organ koncesyjny...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl