<< poprzednie
art. 47    1.Udzielenie konce...
art. 48    1.Jeżeli udzieleni...
art. 49    1.Przeniesienie ko...
DZIAŁ IV Kwalifikacje, rze...
art. 50    1.Osoby wykonujące...
art. 51    Stwierdzenie posia...
art. 52    1.O stwierdzenie k...
Rozdział 2 Kwalifikacje w ...
art. 53    1.Osoby wykonujące...
art. 54    1.Wykonywanie czyn...
art. 55    1.Praktyką w zakre...
art. 56    Wykonywanie czynno...
art. 57    1.Ukończenie studi...
art. 58    1.Stwierdzenie kwa...
art. 59    1.Stwierdzenie kwa...
art. 60    1.Osoba posiadając...
Rozdział 3 Postępowanie w ...
art. 61    1.Stwierdzenie kwa...
art. 62    Organ właściwy do ...
art. 63    1.Organy właściwe ...
art. 64    Podczas egzaminu s...
art. 65    1.Egzamin przeprow...
art. 66    1.Opłata egzaminac...
art. 67    Osoby wchodzące w ...
art. 68    Koszty związane z ...
art. 69    1.Minister właściw...
art. 70    1.Wykaz osób, któr...
art. 71    Rozdział 4 Rzeczo...
art. 71    1.O nadanie uprawn...
art. 72    Uprawnienia rzeczo...
art. 73    1.Wniosek osoby ub...
art. 74    Uprawnienia rzeczo...
art. 75    Rzeczoznawca do sp...
art. 76    1.Wykaz osób, któr...
art. 77    Rozdział 5 Odpowi...
art. 77    1.W stosunku do os...
art. 78    1.Organami właściw...
DZIAŁ V Prace geologiczne ...
art. 79    1.Prace geologiczn...
art. 80    1.Projekt robót ge...
art. 81    1.Ten, kto uzyskał...
art. 82    1.Ten, kto uzyskał...
art. 83    1.Jeżeli wymagają ...
art. 84    Ten, kto wykonuje ...
art. 85    1.Jeżeli roboty ge...
art. 86    Do robót geologicz...
art. 87    Przepisów niniejsz...
art. 88    Rozdział 2 Dokume...
art. 88    1.Wyniki prac geol...
art. 89    1.Dokumentację geo...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl