Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1.Ustawa określa o...
art. 2    System informacji ...
art. 3    1.W systemie infor...
art. 4    1.Baza danych SIO ...
art. 5    1.Lokalne bazy dan...
art. 6    1.Administratorem ...
Rozdział 2 Rodzaj i zakres...
art. 7    1.W RSPO są gromad...
art. 8    W bazie danych SIO...
art. 9    W bazie danych SIO...
art. 10    W bazie danych SIO...
art. 11    Dane identyfikacyj...
art. 12    Dane dziedzinowe w...
art. 13    Dane dziedzinowe w...
art. 14    Dane dziedzinowe w...
art. 15    Dane dziedzinowe w...
art. 16    Dane dziedzinowe w...
art. 17    Dane dziedzinowe w...
art. 18    Dane dziedzinowe w...
art. 19    Dane dziedzinowe w...
art. 20    Dane dziedzinowe u...
art. 21    Dane dziedzinowe u...
art. 22    Dane dziedzinowe u...
art. 23    Dane dziedzinowe u...
art. 24    Dane dziedzinowe u...
art. 25    Dane dziedzinowe u...
art. 26    Dane dziedzinowe u...
art. 26a    1. W lokalnej bazi...
art. 26b    1. Poradnia psycho...
art. 27    W bazie danych SIO...
art. 28    Dane identyfikacyj...
art. 29    1.Dane dziedzinowe...
art. 30    Podmiot zobowiązan...
art. 31    1.Minister właściw...
art. 32    1.W razie uzasadni...
Rozdział 3 Przekazywanie d...
art. 33    1.Dane identyfikac...
art. 34    1.Podmiot zobowiąz...
art. 35    1.Dane niezbędne d...
art. 36    1.W przypadku zmia...
art. 37    1.Jeżeli zmiana da...
art. 38    Okręgowa komisja e...
art. 39    Podmiot zobowiązan...
art. 40    1. Szkoły i placów...
art. 41    1.Ministrowie prow...
art. 42    Dane identyfikacyj...
art. 43    1.Dane identyfikac...
art. 44    1.Szkoła lub placó...
art. 45    1. Po przekazaniu ...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl