<< poprzednie
art. 91    1.Podmiot zobowiąz...
art. 92    1.Jeżeli do zbioru...
Rozdział 9 Przechowywanie ...
art. 93    1.Nie usuwa się z ...
art. 94    1.Dane ucznia i da...
Rozdział 10 Warunki organi...
art. 95    Podmioty prowadząc...
art. 96    1.Certyfikat zgodn...
art. 97    1.Dane z lokalnych...
art. 98    Minister właściwy ...
art. 99    1.Minister właściw...
Rozdział 11 Przepisy karne...
art. 100    1.Kto wbrew obowią...
art. 102    Rozdział 12 Zmian...
art. 102    W ustawie z dnia 7...
art. 103    W ustawie z dnia 2...
art. 104    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 13 Przepisy przej...
art. 105    W okresie od dnia ...
art. 106    Ilekroć w art. 107...
art. 107    1.System informacj...
art. 108    1.Szkoły i placówk...
art. 109    1.Bazy danych oświ...
art. 110    1.Szkoły i placówk...
art. 111    1.Podmioty prowadz...
art. 112    1.Dane w bazach da...
art. 113    1.Dane, o których ...
art. 114    1.W przypadku szkó...
art. 115    1.Minister właściw...
art. 116    Podmioty prowadząc...
art. 117    Podmioty prowadząc...
art. 118    Zadania określone ...
art. 119    1.Kierownicy podmi...
art. 120    1.Podmioty zobowią...
art. 121    1.Przekazane do RS...
art. 122    Okręgowe komisje e...
art. 123    1.Kierownicy podmi...
art. 124    1.W terminie do dn...
art. 125    1.Okręgowe komisje...
art. 126    Główny Geodeta Kra...
art. 127    1.Uczelnie mogą po...
art. 128    1.Minister właściw...
art. 129    1.Zbiory danych o:...
art. 130    1.Do podziału częś...
art. 131    Dotychczasowe prze...
art. 132    Art.101 traci moc ...
art. 133    Traci moc ustawa z...
art. 134    Ustawa wchodzi w ż...
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl