<< poprzednie
art. 46    Przekazywanie do b...
art. 47    1.Szkoła lub placó...
art. 48    Po przekazaniu prz...
art. 49    Przekazanie danych...
art. 50    1.Raz w roku, wedł...
Rozdział 4 Pozyskiwanie da...
art. 51    1.Dane zgromadzone...
art. 52    1.Z bazy danych SI...
art. 53    Szkoły i placówki ...
art. 54    1.Szkoła lub placó...
art. 55    1.Okręgowe komisje...
art. 56    1.Trzy razy w roku...
art. 57    1.Jednostki samorz...
art. 58    1.Szkoły i placówk...
art. 59    Jednostki samorząd...
art. 60    1.Dane nauczyciela...
art. 61    1.Regionalne izby ...
art. 62    1.Uczelnie mogą po...
art. 63    Główny Urząd Staty...
art. 64    1.Główny Geodeta ...
art. 65    1.Na podstawie dan...
art. 66    1.Szkoły i placówk...
Rozdział 5 Dostęp do bazy ...
art. 67    Dostęp do bazy dan...
art. 68    1.Dostęp do bazy d...
art. 69    1.Upoważnienia udz...
art. 70    1.Podmiot właściwy...
art. 71    Wraz z udzieleniem...
art. 72    1.Kierownik podmio...
art. 73    1.W przypadku zmia...
art. 74    1.Podmiot, o który...
art. 75    1.Na wniosek osoby...
art. 76    Minister właściwy ...
art. 77    Minister właściwy ...
Rozdział 6 Nadzór nad bezp...
art. 78    1.Minister właściw...
art. 79    1.Kierownicy podmi...
art. 80    W przypadku stwier...
art. 81    W celu wyjaśnienia...
art. 82    1.Czynności kontro...
art. 83    1.W czynnościach k...
art. 84    1.Wyniki przeprowa...
art. 85    1.Na podstawie ust...
art. 86    Minister właściwy ...
art. 87    1.Informacje zawar...
Rozdział 7 Odzyskiwanie ut...
art. 88    W przypadku utraty...
art. 89    1.Kierownik podmio...
art. 90    1.W przypadku stwi...
Rozdział 8 Korygowanie nie...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl