Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1.Ustawa określa o...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1.System informacj...
art. 4    1.W systemie infor...
art. 5    1.System informacj...
Rozdział 2 Systemy teleinf...
art. 6    1.Platforma Udostę...
art. 7    1.Elektroniczna Pl...
art. 8    1.Podmioty, o któr...
art. 9    Minister właściwy ...
Rozdział 3 System Informac...
art. 10    1.SIM jest systeme...
art. 11    1.Usługodawcy prow...
art. 12    1.W ramach SIM są ...
art. 13    Minister właściwy ...
art. 14    1.Dane osobowe i j...
Rozdział 4 Rejestry medycz...
art. 15    1.Tworzy się rejes...
art. 16    1.Tworzy się rejes...
art. 17    1.Tworzy się rejes...
art. 18    Minister właściwy ...
art. 19    1.Minister właściw...
art. 20    1.Tworzenie rejest...
art. 21    Minister właściwy ...
Rozdział 5 Dziedzinowe sys...
art. 22    1.System RUM - NFZ...
art. 23    1.System Statystyk...
art. 24    1.System Ewidencji...
art. 25    1.System Wspomagan...
art. 26    1.System Monitorow...
art. 27    1.System Monitorow...
art. 28    1.System Monitorow...
art. 29    1.Zintegrowany Sys...
art. 30    1.System Monitorow...
art. 31    Minister właściwy ...
Rozdział 6 Zasady przekazy...
art. 32    1.Podmioty prowadz...
art. 33    Do baz danych lub ...
art. 34    1.Administrator da...
art. 35    1.W przypadku udos...
art. 36    1.Minister właściw...
Rozdział 7 Nadzór i kontro...
art. 37    Podmioty prowadząc...
art. 38    Ministrowi właściw...
art. 39    1.Minister właściw...
art. 40    1.Minister właściw...
Rozdział 8 Zmiany w przepi...
art. 41    W ustawie z dnia 2...
art. 42    W ustawie z dnia 1...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl