art. 1    Ustawa określa zas...
art. 1a    Użyte w ustawie ok...
art. 2    Kasa jest spółdzie...
art. 3    1. Celem kas jest ...
art. 4    Do stosunków zobow...
art. 5    Nazwa "spółdzielcz...
art. 6    W przypadku gdy ka...
art. 7    1.Utworzenie kasy ...
art. 8    1.Statut kasy, opr...
art. 9    W zakresie niezbęd...
art. 9a    1. Kasa może, w dr...
art. 9b    Kasa może, w drodz...
art. 9c    Powierzenie wykony...
art. 9d    Kasa prowadzi ewid...
art. 9e    1. Kasa jest obowi...
art. 9f    1. Nie narusza obo...
art. 9g    Przepisy art. 9e i...
art. 9h    Minister właściwy ...
Rozdział 2 Członkowie kas,...
art. 10    1.Członkami kasy m...
art. 11    Ustanie więzi, o k...
art. 12    1.Członek kasy jes...
art. 13    Każdy członek kasy...
art. 14    1.Kasa jest obowią...
art. 15    1. Kasa i Kasa Kra...
art. 16    1. W razie zaistni...
art. 16a    Na żądanie blokady...
art. 17    (uchylony)
Rozdział 3 Organy kas
art. 18    1. Członkami rady ...
art. 19    1.Członkowie organ...
art. 20    W skład zarządu wc...
art. 21    1.Powołanie prezes...
art. 22    1.W kasie działa w...
art. 23    Do zadań komisji k...
Rozdział 4 Gospodarka fina...
art. 24    1. W celu zapewnie...
art. 25    Kasa tworzy fundus...
art. 26    1. Nadwyżka bilans...
art. 27    Kasa może potrącić...
art. 28    Oszczędności człon...
art. 29    1.Umowa pożyczki l...
art. 29a    Kasa może wystawia...
art. 30    1.Łączna kwota poż...
art. 31    1.Kasa może udziel...
art. 32    Łączna, kwota poży...
art. 33    Członkowie rady na...
art. 34    Członek kasy nie m...
art. 35    W razie ustania cz...
art. 36    1.Zasady udzielani...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl