<< poprzednie
art. 85c    W ustawie z dnia 7...
art. 85d    W ustawie z dnia 1...
art. 86    1.Kasy, w terminie...
art. 87    Kasy obowiązane są...
art. 88    Przepisy art. 50 u...
art. 89    Dotychczasowe prze...
art. 90    Dotychczasowe prze...
art. 91    1. W terminie 24 m...
art. 92    Traci moc ustawa z...
art. 93    Ustawa wchodzi w ż...
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl