<< poprzednie
art. 37    1.Środki pieniężne...
art. 38    1. Kasa ma obowiąz...
art. 39    1. W przypadku gdy...
art. 40    (uchylony)
Rozdział 5 Krajowa Spółdzi...
art. 41    1.Kasa Krajowa jes...
art. 42    Celem działalności...
art. 43    Kasa Krajowa nie m...
art. 44    1. Kasa Krajowa pr...
art. 45    1.Członek Kasy Kra...
art. 46    (uchylony)
art. 47    Organami Kasy Kraj...
art. 48    1.Walne zgromadzen...
art. 49    1. Rada nadzorcza ...
art. 50    Zarząd kieruje dzi...
art. 51    1. Zarząd składa s...
art. 52    1. Organem opiniod...
art. 53    1.Statut Kasy Kraj...
art. 54    1.Funduszami własn...
art. 55    1. Dla realizacji ...
art. 56    1.Środki finansowe...
art. 57    1.Kasa Krajowa pro...
art. 58    W razie ustania cz...
art. 59    W razie połączenia...
Rozdział 6 Nadzór nad spół...
art. 60    Działalność kas i ...
art. 61    1.Celem nadzoru na...
art. 61a    1. Informacje uzys...
art. 61b    1. Kasy są obowiąz...
art. 62    1.Minister właściw...
art. 62a    Wyboru podmiotu up...
art. 62b    1. Kasa jest obowi...
art. 62c    1. Kasa przekazuje...
art. 62d    1. W przypadku stw...
art. 62e    1. Biegły rewident...
art. 62f    Kasa jest obowiąza...
art. 63    1.Kasa Krajowa spr...
art. 64    1. Czynności kontr...
art. 65    1. Czynności kontr...
art. 66    Czynności podejmow...
art. 67    Czynności podejmow...
art. 68    1. Czynności podej...
art. 68a    W celu realizacji ...
art. 69    1. Na żądanie insp...
art. 70    1.Kasa Krajowa po ...
art. 70a    1. Komisja Nadzoru...
art. 70b    Organy kasy i Kasy...
art. 71    1. Komisja Nadzoru...
art. 71a    Decyzjom Komisji N...
art. 72    1. W razie niewyko...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl