Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1.Ustawa reguluje ...
art. 2    1.Ilekroć w ustawi...
Rozdział 2 Organizacja Pań...
art. 3    1.Komisja jest org...
art. 4    1.Członkiem Komisj...
art. 5    1.Członkostwo w Ko...
art. 6    W zakresie nawiązy...
art. 7    Do członków Komisj...
art. 8    1.Do czasu pracy c...
art. 9    1.Członek Komisji ...
art. 10    1.W pracach Komisj...
art. 11    Członek Komisji lu...
art. 12    1.Obsługę administ...
art. 13    Minister właściwy ...
art. 14    1.Komisja bierze u...
Rozdział 3 Badanie wypadkó...
art. 15    1.Komisja bada wyp...
art. 16    1.Komisja nie rozs...
art. 17    1.Celem badania wy...
art. 18    1.W pracach Komisj...
art. 19    1.Komisja ustala, ...
art. 20    1.Komisja bada każ...
art. 21    1.Komisja prowadzi...
art. 22    1.Komisja może prz...
art. 23    1.Komisja dopuszcz...
art. 24    1.Jeżeli badanie w...
art. 25    1.W wyjątkowych pr...
art. 26    1.W badaniu wypadk...
art. 27    1.Przewodniczący K...
art. 28    1.W przypadku złoż...
art. 29    1.Członkowie Komis...
art. 30    1.W razie zajścia ...
art. 31    1.Eksperci biorący...
art. 32    1.W celu zapewnien...
art. 33    1.Ekspertyzy wykon...
art. 34    W przypadku gdy do...
Rozdział 4 Raporty i zalec...
art. 35    Komisja sporządza ...
art. 36    1.Po zakończeniu b...
art. 37    1.Jeżeli ze względ...
art. 38    1.Jeżeli po zakońc...
art. 39    1.Przed ogłoszenie...
art. 40    1.W raporcie końco...
art. 41    1.O sporządzeniu r...
art. 42    1.Na dowolnym etap...
art. 43    1.Na podstawie inf...
art. 44    Podmioty, do który...
art. 45    Minister właściwy ...
art. 46    Komisja może przep...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl