Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    1.Polska Akademia ...
art. 2    1.Akademia służy r...
art. 3    1.Akademia ma osob...
art. 4    1.Zakres i tryb dz...
art. 5    1.Prezes Rady Mini...
art. 6    Użyte w ustawie ok...
Rozdział 2 Członkowie Ak...
art. 7    1.Członkowie Akade...
art. 8    1.W skład Akademii...
art. 9    1.Członkostwo Akad...
art. 10    Liczbę członków kr...
art. 11    1.Członek krajowy ...
art. 12    1.Członek krajowy ...
Rozdział 3 Organy Akadem...
art. 13    Organami Akademii ...
art. 14    1.Najwyższym organ...
art. 15    1.Zgromadzenie Ogó...
art. 16    1.Zgromadzeniu Ogó...
art. 17    1.W skład Prezydiu...
art. 18    1.Kadencja Prezydi...
art. 19    1.Prezydium Akadem...
art. 20    Prezydium Akademii...
art. 21    1.Prezes i wicepre...
art. 22    1.Prezes Akademii ...
art. 23    1.Kanclerza Akadem...
art. 24    1.Kanclerz Akademi...
art. 25    1.Prezes Akademii ...
art. 26    1.Obsługę administ...
Rozdział 4 Korporacja uc...
art. 27    Korporacja uczonyc...
art. 28    1.Liczbę oraz nazw...
art. 29    Nadzór nad pracami...
art. 30    1.Wydział uczestni...
art. 31    1.Oddział może być...
art. 32    Minister właściwy ...
art. 33    Komitet naukowy je...
art. 34    Zgromadzenie Ogóln...
art. 35    1.W skład komitetu...
art. 36    1.Do zadań komitet...
art. 37    1.Komitet problemo...
art. 38    1.W celu promowani...
art. 39    1.Komisja do spraw...
art. 40    1.W skład komisji ...
art. 41    1.Komisja rewizyjn...
Rozdział 5 Jednostki nau...
art. 42    Podstawową jednost...
art. 43    Instytut tworzy si...
art. 44    Uchwałę o utworzen...
art. 45    1.Akademia wyposaż...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl