Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Metalami szlachetn...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
Rozdział 2 Zasady i warunk...
art. 4    Wyroby z metali sz...
art. 5    1. Podmiot wprowad...
art. 6    1. Przepisu art. 4...
art. 7    1. Wyroby z metali...
art. 8    Podmiot dokonujący...
Rozdział 3 Zasady i tryb p...
art. 9    1. Organ administr...
art. 10    1. Świadectwo bada...
art. 11    Znak „MET...
art. 12    1. Wyroby z metali...
art. 13    1. Jeżeli badanie ...
art. 14    Do oznaczania wyro...
art. 15    1. W skład wyrobów...
art. 16    1. Wyroby z metali...
art. 17    Minister właściwy ...
art. 18    1. Wprowadzane do ...
art. 19    1. Podmioty i wytw...
art. 20    1. Wpisowi do reje...
art. 21    1. Rejestr znaków ...
art. 22    Minister właściwy ...
Rozdział 4 Próby dla wyrob...
art. 23    Zawartość metalu s...
art. 24    1. Ustala się nast...
art. 25    Stopy metali szlac...
art. 26    1. Do łączenia czę...
Rozdział 5 Organy administ...
art. 27    1. Zadania państwa...
art. 28    Organami administr...
art. 29    1. Prezes jest cen...
art. 30    1. Prezes wykonuje...
art. 31    1. Prezes powołuje...
art. 32    Do zakresu działan...
art. 33    1. Minister właści...
art. 34    1. Prezes może two...
art. 35    1. Organizację okr...
art. 36    1. Organy administ...
Rozdział 6 Nadzór nad wyko...
art. 37    1. Organy administ...
art. 38    1. Kontrolę działa...
art. 39    1. Organy administ...
art. 40    Zespół kontrolując...
art. 41    1. Zespół kontrolu...
art. 42    1. Z przebiegu kon...
art. 43    W uzasadnionych pr...
art. 44    W zakresie nieureg...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl