DZIAŁ I Przepisy ogólne ...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    1.Wspieranie rodzi...
art. 3    1.Obowiązek wspier...
art. 4    Stosując ustawę, n...
art. 5    1.Ustawę stosuje s...
art. 6    Ilekroć w ustawie ...
art. 7    Podmioty realizują...
DZIAŁ II Wspieranie rodz...
art. 8    1.Rodzinie przeżyw...
art. 9    Rodzina może otrzy...
Rozdział 2 Praca z rodzi...
art. 10    1.Pracę z rodziną ...
art. 11    1.W przypadku gdy ...
art. 12    1.Asystentem rodzi...
art. 13    1.W przypadku wszc...
art. 14    Asystent rodziny p...
art. 15    1.Do zadań asysten...
art. 16    1.Asystent rodziny...
art. 17    1.Asystenta rodzin...
Rozdział 3 Pomoc w opiec...
art. 18    1.W celu wsparcia ...
art. 19    1.Wójt wydaje zezw...
art. 20    Zezwolenie na prow...
art. 21    Wójt odmawia wydan...
art. 22    1.Jeżeli podmiot, ...
art. 23    1.Placówka wsparci...
art. 24    1.Placówka wsparci...
art. 25    1.Placówką wsparci...
art. 26    1.Osobą pracującą ...
art. 27    1.Osobą zatrudnion...
art. 28    1.W placówce wspar...
art. 29    1.W celu wspierani...
art. 30    1.Pełnienie funkcj...
art. 31    1.Z rodziną wspier...
DZIAŁ III Piecza zastępc...
art. 32    1.Piecza zastępcza...
art. 33    Piecza zastępcza z...
art. 34    Piecza zastępcza j...
art. 35    1.Umieszczenie dzi...
art. 36    Umieszczenie dziec...
art. 37    1.Objęcie dziecka ...
art. 38    1.Kierownik powiat...
Rozdział 2 Rodzinna piec...
art. 39    1.Formami rodzinne...
art. 40    1.Rodzina zastępcz...
art. 41    1.Rodzinę zastępcz...
art. 42    1.Pełnienie funkcj...
art. 43    Organizator rodzin...
art. 44    1.Kandydaci do peł...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl