Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    W ustawie z dnia 1...
Art. 6    W ustawie z dnia 1...
Art. 7    1.Z dniem 1 wrześn...
Art. 8    1.Organy prowadząc...
Art. 9    1.W liceach ogólno...
Art. 10    1.Uczniowie dotych...
Art. 11    Egzamin potwierdza...
Art. 12    1.Istniejące w dni...
Art. 13    W skład centrum ks...
Art. 14    Do dnia 31 grudnia...
Art. 15    1.Osoby, które w d...
Art. 16    Nauczyciele dotych...
Art. 17    Do dnia 31 grudnia...
Art. 18    1.Podstawę program...
Art. 19    Podstawę programow...
Art. 20    Dotychczasowe prze...
Art. 21    1.Dotychczasowe pr...
Art. 22    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl