Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    Ustawa ustanawia D...
art. 2    Weteranem działań ...
art. 3    Weteranem poszkodo...
art. 4    Określenia użyte w...
art. 5    1.Status weterana ...
art. 6    1.Status weterana ...
art. 7    1.Podstawą do ubie...
art. 8    Podstawą do ubiega...
art. 9    1.Dokumentem potwi...
art. 10    Prezes Rady Minist...
art. 11    1.Minister Obrony ...
art. 12    Przepisy ustawy do...
art. 13    Uprawnienia i obow...
art. 14    W sprawach nieureg...
Rozdział 2 Uhonorowanie ...
art. 15    Dzień 29 maja usta...
art. 16    1.Ustanawia się wo...
art. 17    1.Ustanawia się od...
art. 18    1.Ustanawia się od...
art. 19    1.Weteran lub wete...
art. 20    1.Weteran i wetera...
art. 21    1.Zmarłemu weteran...
Rozdział 3 Świadczenia o...
art. 22    1.Realizację upraw...
art. 23    1.Weteran-żołnierz...
art. 24    1.Weteran i wetera...
art. 25    W uzasadnionych pr...
Rozdział 4 Pomoc w finan...
art. 26    1.Weteran poszkodo...
art. 27    1.Weteran poszkodo...
art. 28    1.Weteran poszkodo...
art. 29    1.Weteranowi poszk...
art. 30    1.Weteranowi poszk...
art. 31    1.Weteran-żołnierz...
art. 32    1.Weteran-funkcjon...
Rozdział 5 Uprawnienia p...
art. 33    1.Weteran poszkodo...
art. 34    Okresy udziału wet...
art. 35    1.Weteranowi oraz ...
Rozdział 6 Dodatek weter...
art. 36    1.Weteran poszkodo...
Rozdział 7 Źródła i spos...
art. 37    1.Dodatek weterana...
art. 38    Świadczenia określ...
Rozdział 8 Zmiany w prze...
art. 39    W ustawie z dnia 2...
art. 40    W ustawie z dnia 2...
art. 41    W ustawie z dnia 1...
art. 42    W ustawie z dnia 1...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl