Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 1    § 1h. Przepis § 1g...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 1...
Art. 5    W ustawie z dnia 2...
Art. 6    W ustawie z dnia 2...
Art. 7    W ustawie z dnia 2...
Art. 8    W ustawie z dnia 1...
Art. 9    Przepisy art. 26 u...
Art. 10    Kadencje kolegiów ...
Art. 11    1.Z dniem 1 styczn...
Art. 12    1.Termin pierwszeg...
Art. 13    Kadencje przedstaw...
Art. 14    Powierzenie, na po...
Art. 15    1.Powoływanie na w...
Art. 16    Akty delegowania s...
Art. 17    1.Prezesi sądów ap...
Art. 18    1.Pierwsze wizytac...
Art. 19    Sąd dyscyplinarny,...
Art. 20    1.Zarządzenia i ro...
Art. 21    1.Ilekroć w przepi...
Art. 22    Przepisów art. 41a...
Art. 23    1.Pierwsze wizytac...
Art. 24    Dotychczasowe prze...
Art. 25    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl