Art. 1    1. W ustawie z dni...
Art. 2    Do oddawania do uż...
Art. 3    1. Do spraw wszczę...
Art. 4    Decyzje o pozwolen...
Art. 5    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl