Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 7...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 1...
Art. 5    W ustawie z dnia 1...
Art. 6    W ustawie z dnia 3...
Art. 7    Osoby posiadające,...
Art. 8    1. Przepisów ustaw...
Art. 9    Pierwszą klasyfika...
Art. 10    1. W latach 2012-2...
Art. 11    1. Zadania, o któr...
Art. 12    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl