Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
Rozdział 2 Osoby uprawni...
art. 3    1. Kierującym poja...
art. 3    1. Kierującym poja...
art. 4    1. Dokumentem stwi...
art. 5    1. Prawo jazdy, o ...
art. 5a    Krajowe prawo jazd...
art. 6    1. Prawo jazdy stw...
art. 7    1. Dokumentem stwi...
art. 8    1. Wymagany minima...
art. 9    1. Dla osób, które...
Rozdział 3 Wydawanie pra...
art. 10    1. Prawo jazdy jes...
art. 11    1. Prawo jazdy jes...
art. 12    1. Prawo jazdy nie...
art. 13    1. Prawo jazdy kat...
art. 14    1. Osoba posiadają...
art. 15    1. Starosta dokonu...
art. 16    1. Pozwolenie na k...
art. 17    1. Kartę rowerową ...
art. 18    1. Osoba posiadają...
art. 19    Minister właściwy ...
art. 20    1. Minister właści...
Rozdział 4 Szkolenie osó...
art. 21    1. Osoba ubiegając...
art. 22    1. Nie może być sz...
art. 23    1. Szkolenie osoby...
art. 24    Nauka jazdy jest p...
art. 25    1. Podczas jazdy o...
art. 26    1. Szkolenie osoby...
art. 27    1. Kierownik ośrod...
Rozdział 5 Ośrodki szkol...
art. 28    1. Działalność gos...
art. 29    1. Jednostka wojsk...
art. 30    1. Starosta, o któ...
art. 31    1. Przedsiębiorca ...
art. 32    1. Minister właści...
Rozdział 6 Instruktorzy ...
art. 33    1. Instruktorem je...
art. 34    1. Orzeczenie leka...
art. 35    1. Kurs dla kandyd...
art. 36    1. Starosta wydaje...
art. 37    1. Instruktor jest...
art. 38    1. Wykładowcą jest...
art. 39    1. Egzamin dla kan...
art. 40    1. Minister właści...
Rozdział 7 Zajęcia dla o...
art. 41    1. W podstawie pro...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl