Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    W dniu wejścia w ż...
art. 3    1.Obywatel polski ...
art. 4    Obywatelstwo polsk...
art. 5    Zawarcie związku m...
art. 6    1.Zmiany w ustalen...
art. 7    1.Nadanie obywatel...
art. 8    Do nadania obywate...
art. 9    Oświadczenia, o kt...
art. 10    1.W sprawach o nad...
art. 11    Wojewoda i ministe...
art. 12    Wnioski, oświadcze...
art. 13    1.Dane cudzoziemca...
Rozdział 2 Nabycie obywa...
art. 14    Małoletni nabywa o...
art. 15    Małoletni nabywa o...
art. 16    Małoletni cudzozie...
art. 17    Do nabycia obywate...
Rozdział 3 Nadanie obywa...
art. 18    Prezydent Rzeczypo...
art. 19    1.Nadanie obywatel...
art. 20    1.Wniosek o nadani...
art. 21    1.Wniosek o nadani...
art. 22    1.W przypadku gdy ...
art. 23    W przypadku gdy wn...
art. 24    1.Wojewoda, konsul...
art. 25    1.Prezydent Rzeczy...
art. 26    Cudzoziemiec nabyw...
art. 27    1.Szef Kancelarii ...
art. 28    1.Szef Kancelarii ...
art. 29    1.Prezydent Rzeczy...
Rozdział 4 Uznanie za ob...
art. 30    1.Za obywatela pol...
art. 31    Cudzoziemcowi odma...
art. 32    1.Uznanie cudzozie...
art. 33    1.Wniosek o uznani...
art. 34    Wniosek o uznanie ...
art. 35    1.W przypadku gdy ...
art. 36    1.Decyzję w sprawi...
art. 37    1.Minister właściw...
Rozdział 5 Przywrócenie ...
art. 38    1.Cudzoziemcowi, k...
art. 39    1.Obywatelstwo pol...
art. 40    1.Cudzoziemiec, o ...
art. 41    1.W przypadku gdy ...
art. 42    1.Wniosek o przywr...
art. 43    1.Przed wydaniem d...
art. 44    1.W przypadku gdy ...
art. 45    1.Minister właściw...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl