art. 1    Ustawa określa wys...
art. 2    1. Od dnia 1 kwiet...
art. 3    1. Rolnicy, o któr...
art. 4    1. Z tytułu ubezpi...
art. 5    W zakresie nieureg...
art. 6    W ustawie z dnia 2...
art. 7    Kwotę, o której mo...
art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl