Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    W ustawie z dnia 2...
Art. 6    W ustawie z dnia 1...
Art. 7    W ustawie z dnia 1...
Art. 8    1. Dyrektorzy inst...
Art. 9    Umowy o zarządzani...
Art. 10    1. Instytucje kult...
Art. 11    Właściwe podmioty ...
Art. 12    Do spraw wszczętyc...
Art. 13    Dotychczasowe prze...
Art. 14    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl