art. 1    Ustawa określa cel...
art. 2    1. Dotacja jest pr...
art. 3    Dochody z inwestow...
art. 4    1. Kwota dotacji s...
art. 5    1. Dotacja jest wy...
art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl