Rozdział 1 Przepisy ogó...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Przepisów ustaw...
art. 4    W sprawach nieureg...
art. 5    1. Zezwala się na ...
art. 6    Przy przewozie kol...
art. 7    Statki żeglugi śró...
art. 8    1. Dopuszcza się o...
art. 9    1. Jeżeli przepisy...
art. 10    1. Organem wyższeg...
Rozdział 2 Uczestnik pr...
art. 11    Obowiązki uczestni...
art. 12    1. Uczestnik przew...
art. 13    Uczestnik przewozu...
art. 14    1. Uczestnik przew...
art. 15    1. Uczestnik przew...
art. 16    1. Uczestnik przew...
art. 17    1. Jeżeli w związk...
art. 18    1. Przewóz towarów...
Rozdział 3 Osoba wykonu...
art. 19    1. Obowiązki osoby...
art. 20    1. Do kierowania p...
art. 21    1. Zakres egzaminu...
art. 22    1. Egzamin, o któr...
art. 23    1. Przewodniczący ...
art. 24    1. W przypadku utr...
art. 25    1. Wydając odpowie...
art. 26    1. Marszałek wojew...
art. 27    1. Zaświadczenie A...
art. 28    Dokumentacja dotyc...
art. 29    Minister właściwy ...
art. 30    1. Zadania marszał...
art. 31    Minister właściwy ...
art. 32    1. Na statku żeglu...
art. 33    1. Zakres egzaminu...
art. 34    1. Świadectwo eksp...
art. 35    1. Opłata, o które...
art. 36    Dokumentacja dotyc...
art. 37    1. Dyrektor TDT pr...
art. 38    Minister właściwy ...
art. 39    Koszt kursu ADR, k...
Rozdział 4 Doradca do s...
art. 40    1. Obowiązki dorad...
art. 41    1. Doradca przygot...
art. 42    1. Doradcą może by...
art. 43    1. Egzamin, o któr...
art. 44    1. Świadectwo dora...
art. 45    1. Dyrektor TDT, w...
art. 46    Opłata, o której m...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl