Art. 1    44) w art. 55 w ...
Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 1    44) w art. 55 w ...
Art. 1    119) w art. 170 d...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    (uchylony).
Art. 6    W ustawie z dnia 1...
Art. 7    W ustawie z dnia 7...
Art. 8    W ustawie z dnia 2...
Art. 9    W ustawie z dnia 2...
Art. 10    W ustawie z dnia 9...
Art. 11    W ustawie z dnia 9...
Art. 12    W ustawie z dnia 1...
Art. 13    W ustawie z dnia 3...
Art. 14    W ustawie z dnia 3...
Art. 15    W ustawie z dnia 3...
Art. 16    1. Jednostki organ...
Art. 17    1. Studia podyplom...
Art. 18    1. Wszczęte i niez...
Art. 19    1. Członkowie Rady...
Art. 20    1. Właściwe organy...
Art. 21    1. Organy jednooso...
Art. 22    1. Osoba zatrudnio...
Art. 23    1. Osoba zatrudnio...
Art. 24    Nauczyciel akademi...
Art. 25    Nauczycielom akade...
Art. 26    Pracownicy uczelni...
Art. 27    1. Za przypadające...
Art. 28    Uczelnie dostosują...
Art. 29    1. Studenci przyję...
Art. 30    W pierwszym roku n...
Art. 31    Student studiów st...
Art. 32    Jednostki organiza...
Art. 33    1. Przewody doktor...
Art. 34    1. Centralna Komis...
Art. 35    1. Biuro Centralne...
Art. 36    Centrum Medyczne K...
Art. 37    Dotychczasowe prze...
Art. 38    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl