Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W ustawie z dnia 7...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 4...
Art. 5    W ustawie z dnia 3...
Art. 6    W ustawie z dnia 2...
Art. 7    W ustawie z dnia 2...
Art. 8    Do wydatków związa...
Art. 9    Ryczałtowe wynagro...
Art. 10    Przepisy art. 95 u...
Art. 11    1. Jeżeli czyn sta...
Art. 12    1. Funkcję oskarży...
Art. 13    1. Międzyresortowe...
Art. 14    Sprawozdania, o kt...
Art. 15    1. Rzecznicy dyscy...
Art. 16    Rzecznicy, o który...
Art. 17    Prezes Rady Minist...
Art. 18    Powołani przed dni...
Art. 19    1. Limit wydatków ...
Art. 20    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl