Art. 1    W ustawie z dnia 6...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    1. Rozdziałów 66f ...
Art. 5    1. W latach 2012-2...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl