Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    Ustawa reguluje za...
art. 2    1. Ustawa określa:...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
art. 4    Deweloper zapewnia...
Rozdział 2 Mieszkaniowy ...
art. 5    1. Dla przedsięwzi...
art. 6    1. W przypadku wyp...
art. 7    1. W przypadku spe...
art. 8    Deweloper ma prawo...
art. 9    Koszty, opłaty i p...
Rozdział 3 Wypłata środk...
art. 10    Bank wypłaca dewel...
art. 11    Bank wypłaca dewel...
art. 12    1. Bank dokonuje k...
art. 13    W przypadku odstąp...
art. 14    1. W przypadku roz...
Rozdział 4 Gwarancja ban...
art. 15    1. Deweloper zapew...
art. 16    1. W przypadku sto...
Rozdział 5 Obowiązki dew...
art. 17    1. Deweloper, któr...
art. 18    1. Deweloper jest ...
art. 19    1. W przypadku zmi...
art. 20    1. Deweloper jest ...
art. 21    Na żądanie osoby z...
Rozdział 6 Umowa dewelop...
art. 22    1. Umowa deweloper...
art. 23    1. Umowa deweloper...
art. 24    1. Harmonogram prz...
art. 25    Wysokość odsetek z...
art. 26    1. Umowę deweloper...
art. 27    1. Przeniesienie n...
art. 28    Postanowienia umow...
Rozdział 7 Odstąpienie o...
art. 29    1. Nabywca ma praw...
art. 30    1. W przypadku sko...
art. 31    1. Oświadczenie wo...
Rozdział 8 Przepisy karn...
art. 32    1. Kto, będąc dewe...
art. 33    Kto, będąc odpowie...
art. 34    Kto, wbrew przepis...
Rozdział 9 Zmiany w prze...
art. 35    W ustawie z dnia 7...
art. 36    W ustawie z dnia 2...
art. 37    Przepis art. 4 ust...
art. 38    W przypadku przeds...
art. 39    Jeżeli wniosek o w...
art. 40    Rada Ministrów dok...
art. 41    Ustawa wchodzi w ż...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl