Rozdział 1 Przepisy ogó...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Ustawa dotyczy:...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 4    1. Osoba uprawnion...
art. 5    Osoby uprawnione m...
art. 6    Przepisy ustawy są...
Rozdział 2 Obsługa osób...
art. 7    1. Osoba uprawnion...
art. 8    Przetwarzanie info...
art. 9    1. Organ administr...
art. 10    1. Podmiot zobowią...
art. 11    1. Organ administr...
art. 12    1. Osoba uprawnion...
art. 13    1. Osoba realizują...
art. 14    1. Organ administr...
Rozdział 3 Rejestr tłum...
art. 15    1. Tworzy się reje...
art. 16    Minister właściwy ...
art. 17    1. Koszt wynagrodz...
Rozdział 4 Dofinansowan...
art. 18    1. Osoby, o któryc...
Rozdział 5 Polska Rada ...
art. 19    1. Tworzy się Pols...
art. 20    1. Rada składa się...
art. 21    1. Rada dokonuje w...
art. 22    1. Posiedzenia Rad...
art. 23    1. Kadencja Rady t...
art. 24    W przypadku odwoła...
art. 25    1. Wydatki związan...
Rozdział 6 Zmiany w prz...
art. 26    W ustawie z dnia 2...
art. 27    1. Rada Ministrów ...
art. 28    W sprawach nieureg...
art. 29    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl