Rozdział 1 Przepisy ogó...
art. 1    Art. 1. Ustawa okr...
art. 2    Ewidencja ludności...
art. 3    1. Ewidencja ludno...
art. 4    Organy gminy wykon...
art. 5    1. Wojewoda jest o...
Rozdział 2 Zakres i zas...
art. 6    1. Rejestr PESEL j...
art. 7    1. W rejestrze PES...
art. 8    W rejestrze PESEL ...
art. 9    1. W stosunku do o...
art. 10    1. Rejestracji dan...
art. 11    1. Organy, o który...
art. 12    (uchylony)
art. 13    Minister właściwy ...
art. 14    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Zasady i try...
art. 15    1. Osobie, której ...
art. 16    1. Numer PESEL jes...
art. 17    1. O nadanie numer...
art. 18    1. Organem właściw...
art. 19    1. Numer PESEL jes...
art. 20    1. Dane niezbędne ...
art. 21    Organ, który wystą...
art. 22    1. Raz nadany nume...
art. 23    Minister właściwy ...
Rozdział 4 (uchylony)
art. 24    (uchylony)
art. 25    (uchylony)
art. 26    (uchylony)
art. 27    (uchylony)
art. 28    (uchylony)
art. 29    (uchylony)
art. 30    (uchylony)
art. 31    (uchylony)
art. 32    (uchylony)
art. 33    (uchylony)
art. 34    (uchylony)
art. 35    (uchylony)
art. 36    (uchylony)
art. 37    (uchylony)
art. 38    (uchylony)
art. 39    (uchylony)
(uchylony)
art. 40    (uchylony)
art. 41    (uchylony)
art. 42    (uchylony)
art. 43    (uchylony)
art. 44    (uchylony)
Rozdział 6 Udostępniani...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl