Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 4...
Art. 3    Do dnia 1 stycznia...
Art. 4    Dyrektor urzędu że...
Art. 5    Z dniem wejścia w ...
Art. 6    Minister właściwy ...
Art. 7    1. W latach 2011-2...
Art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl