art. 1    1. Krajową Szkołę...
art. 2    1. Ustrój i organ...
art. 3    Do mienia i finans...
art. 4    1. Słuchacze Szko...
art. 5    1. Słuchacze Szko...
art. 6    1. Słuchacz Szkoł...
art. 6a    1. Słuchacz Szkoł...
art. 6b    Za członków rodzin...
art. 7    Stypendium krajowe...
art. 7a    1. Koszty kształc...
art. 7b    1. Zwrot stypend...
art. 8    (uchylony)
art. 8a    Prezes Rady Minist...
art. 8b    1. Pracownikowi ...
art. 8c    Pracownikowi Szkoł...
art. 8d    1. W ramach posi...
art. 8e    1. Pracownikowi ...
art. 8f    Prezes Rady Minist...
art. 9    1. Z dniem wejści...
art. 10    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl