Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    Ustawa określa: ...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Wdrożenie nazie...
art. 4    1. Telewizja Polsk...
art. 5    Nadawanie przez na...
art. 6    1. Przedsiębiorca,...
Rozdział 2 Operator multi...
art. 7    1. Telewizja Polsk...
art. 8    Na podstawie wydan...
art. 9    1. Operator multip...
art. 10    1. Nadawcy, którzy...
art. 11    W sprawach nieureg...
Rozdział 3 Kampania infor...
art. 12    1. Nadawcy, o któr...
art. 13    1. Do przekazów, o...
art. 14    Minister właściwy ...
art. 15    1. Nadawcy, o któr...
art. 16    1. Minister właści...
Rozdział 4 Kary pieniężne...
art. 17    Podmiot: 1) o...
art. 18    1. Karę pieniężną,...
art. 19    1. Jeżeli przedsię...
Rozdział 5 Zmiany w przep...
art. 20    W ustawie z dnia 2...
art. 21    W ustawie z dnia 1...
art. 22    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 6 Przepisy przej...
art. 23    Postępowania w spr...
art. 24    Podmiot rozprowadz...
art. 25    Dotychczasowe prze...
art. 26    W przypadku zawarc...
art. 27    Nie stwierdza się ...
art. 28    Prezes UKE w termi...
art. 29    Pierwszą ocenę rea...
art. 30    W latach 2013-2022...
art. 31    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl