DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
art. 1    Obrona Ojczyzny je...
art. 2    Umacnianie obronno...
art. 3    1. Na straży suwer...
art. 3a    1. Jednostki wojsk...
art. 4    1. Powszechnemu ob...
art. 4a    1. Prezydent Rzecz...
art. 5    Prezydent Rzeczypo...
art. 6    1. Do zadań Rady M...
art. 7    (skreślony).
art. 8    (skreślony).
art. 9    (skreślony).
art. 10    (skreślony).
art. 11    1. Prezydent Rzecz...
art. 11a    1. Dowódca General...
art. 11b    1. Dowódca Operacy...
art. 12    (uchylony).
art. 13    (skreślony).
art. 13a    (uchylony)
art. 13b    (uchylony)
art. 13c    1. W Siłach Zbrojn...
art. 14    1. Terenowymi orga...
art. 15    (uchylony).
art. 16    (skreślony).
art. 17    1. Centralnym orga...
art. 18    1. Zadania wykonyw...
art. 19    Organy administrac...
art. 20    1. Kierowanie spra...
art. 21    (skreślony).
art. 22    Przepisy ustawy do...
DZIAŁ II ADMINISTRACJA REZ...
art. 23    Administrowanie re...
art. 24    1. Administrowanie...
art. 25    1. Do przeprowadza...
art. 26    1. Określenie zdol...
art. 27    (uchylony).
art. 28    1. Orzeczenie powi...
art. 29    1. Wojskowe komisj...
art. 30    1. Podmioty leczni...
art. 30a    1. Ustala się nast...
Rozdział 2 Rejestracja i k...
art. 31    1. Obywatele polsc...
art. 31a    1. W razie ogłosze...
art. 31b    1. Minister właści...
art. 32    1. Mężczyźni, któr...
art. 32a    1. Starosta (prezy...
art. 32b    1. Wojewoda zapewn...
art. 33    1. Osoby podlegają...
art. 34    Osoby, które podle...
art. 35    1. Kwalifikację wo...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8


© 2001 - 2003 openlaw.pl