<< poprzednie
art. 47    1. Kierownik podmi...
art. 48    1. W podmiocie lec...
art. 49    1. W podmiocie lec...
art. 50    1. Podmiot lecznic...
Oddział 2 Samodzielny pub...
art. 51    Samodzielny public...
art. 52    Samodzielny public...
art. 53    Podstawą gospodark...
art. 54    1. Samodzielny pub...
art. 55    1. Samodzielny pub...
art. 56    1. Wartość majątku...
art. 57    1. Fundusz zakładu...
art. 58    Samodzielny public...
art. 59    1. Samodzielny pub...
art. 60    1. Likwidacja samo...
art. 61    Zobowiązania i nal...
art. 62    Za długoletnią pra...
art. 63    1. Pracownikowi sa...
art. 64    Ustalanie okresów ...
art. 65    1. Pracownikowi sa...
art. 66    1. Połączenie się ...
art. 67    1. W terminie okre...
art. 68    1. W przypadku jed...
art. 69    Przekształcenie sa...
art. 70    Przed sporządzenie...
art. 71    Wskaźnik zadłużeni...
art. 72    1. Jeżeli wartość ...
art. 73    1. Przekształcenie...
art. 74    1. W przypadku okr...
art. 75    Organem dokonujący...
art. 76    1. Kierownik samod...
art. 77    Organ dokonujący p...
art. 78    1. Akt przekształc...
art. 79    1. Akt przekształc...
art. 80    1. Dniem przekszta...
art. 81    1. Z dniem przeksz...
art. 82    1. Podmiot tworząc...
Oddział 3 Podmiot lecznic...
art. 83    Tworzenie, przeksz...
art. 84    Zarządzenie albo u...
art. 85    Przekształcenie po...
art. 86    1. Podmiot, o któr...
art. 87    1. Zarządzenie alb...
art. 88    1. Wynagrodzenie p...
Rozdział 4 Regulacje szcz...
art. 89    1. Podmiot lecznic...
art. 90    Uczelnia medyczna ...
art. 91    1. Jednostką organ...
art. 92    Nauczyciele akadem...
Dział III Czas pracy prac...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl