Dział I Przepisy ogólne
art. 1    Ustawa określa: ...
art. 2    1. Użyte w ustawie...
art. 3    1. Działalność lec...
art. 4    1. Podmiotami lecz...
art. 5    1. Lekarze i pielę...
art. 6    1. Skarb Państwa r...
art. 7    Podmioty, o któryc...
art. 8    Rodzajami działaln...
art. 9    1. Stacjonarne i c...
art. 10    Ambulatoryjne świa...
art. 11    Działalność leczni...
art. 12    1. Stacjonarnych i...
art. 13    W miejscu udzielan...
art. 14    Podmiot wykonujący...
art. 15    Podmiot leczniczy ...
art. 16    1. Działalność lec...
art. 17    1. Podmiot lecznic...
art. 18    1. Lekarz wykonują...
art. 19    1. Pielęgniarka wy...
art. 20    Miejscem wezwania,...
art. 21    1. Świadczenia zdr...
art. 22    1. Pomieszczenia i...
art. 23    Sprawy dotyczące s...
art. 24    1. W regulaminie o...
art. 25    1. Umowa ubezpiecz...
art. 26    1. Podmiot lecznic...
art. 27    1. Z przyjmującym ...
Dział II Zasady funkcjono...
art. 28    1. Podmiot lecznic...
art. 29    1. Wypisanie, jeże...
art. 30    1. Gmina właściwa ...
art. 31    1. Zwłoki pacjenta...
art. 32    1. Dokonanie sekc...
art. 33    W przypadku wykony...
art. 34    1. Podmiot leczni...
art. 35    1. W przypadku cza...
art. 36    1. Osoby zatrudnio...
Rozdział 2 Podmioty leczn...
art. 37    1. (uchylony). 2....
art. 38    1. Minister, centr...
art. 39    (uchylony).
art. 40    1. Jednostka budże...
art. 41    1. W podmiocie lec...
Rozdział 3 Podmioty leczn...
art. 42    1. Ustrój podmiotu...
art. 43    Podmiot tworzący m...
art. 44    Podmiot leczniczy ...
art. 45    1. Wysokość opłat ...
art. 46    1. Odpowiedzialnoś...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl