<< poprzednie
art. 189    W ustawie z dnia 1...
Dział VIII Przepisy przej...
art. 190    Jeżeli podmiot two...
art. 191    Umorzeniu podlegaj...
art. 192    1. Umorzeniu podle...
art. 193    Przychody z tytułu...
art. 194    1. Przepisy dotycz...
art. 195    1. Podmiot tworząc...
art. 196    1. Podmiot tworząc...
art. 197    Warunkami uzyskani...
art. 198    1. Wniosek o udzie...
art. 199    1. Dotacji udziela...
art. 200    Minister właściwy ...
art. 201    Dotację albo środk...
art. 202    Dotacja niewykorzy...
art. 203    W budżecie państwa...
art. 204    1. Od dnia wejścia...
art. 205    Z dniem wejścia w ...
art. 206    Podmioty prowadząc...
art. 207    1. Podmiot wykonuj...
art. 208    1. Organy prowadzą...
art. 209    1. Osoby, które pr...
art. 210    1. Pracownicy zatr...
art. 211    Umowy o udzielenie...
art. 212    1. Przepisy art. 4...
art. 213    Osoby, które przed...
art. 214    1. W okresie od dn...
art. 215    Do rozliczania śro...
art. 216    Obowiązek podmiotu...
art. 217    1. Z dniem wejścia...
art. 218    1. Ilekroć przepis...
art. 219    1. Akty wykonawcze...
art. 220    Tracą moc: 1) ...
art. 221    Ustawa wchodzi w ż...
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl